יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
בתי ספר יסודיים

ארץ המוריה בנים

ארץ המוריה בנות

הר נוף בנים

חב"ד רמת שלמה

ממ"ד הר חומה (חדש)

נועם בנות קריית משה

ת"ת מאור התורה ע"ש מימון

ת"ת מורשה

בתי ספר על יסודיים

אוולינה דה-רוטשילד

בית אולפנא

מל"ד

מעלה ג'ינוגלי ערב

נתיבות חיים

שבוע גלישה בטוחה: כ"ח שבט-ב' אדר א'
חמ"דיגיטלי
רצף המפגשים עם ילדי המנהיגות