יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט

תלמידים, הורים, גננות, מורים, מדריכים ומפקחים: "בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור " (הרב קוק) אף אנו משתכללים ושמחים להשיק את אתר החמ"ד המחוזי. תמצאו בו חומרי הוראה וקישורים רביםכגון: לב לדעת, תנ"ך הרצוג, היינו כחולמים, אתר רבני בתיה"ס, ילדי הקהל , קוראים למיליון ועוד. כמו כן – תמצאו קישורים לכל האתרים הבית ספריים במחוז: יסודי ועל יסודי. "מאחורי כל הדברים הנראים לעין יש דבר מה גדול יותר – כל דבר הינו נתיב, שער או חלון הנפתח אל משהו אחר ... " (הנסיך הקטן) מייחסים לש"י עגנון את האימרה "אין אדם עושה מלאכתו לבדו. שותפים לה רבים וטובים עימו". האתר הוא פלטפורמה הבאה להציג ולהנגיש לכל השותפים לעשייה את מכלול המידע והעשייה במחוז. "מרשמי מחשבותי שיתקבצו לעדרים ילקחו אותיותי והיו למאמרים והמאמרים בחוברת יהיו לספרים והספרים בכל-קרת יהיו נפזרים ומלכים יתהדרו במטוה התולעת והמעינות יתגברו. ותרבה הדעת לישועתך קיויתי ד' " (הרב קוק בסיום ספרו ריש מילין) גיל ברדוגו מחמ"ד הבירה (מנח"י)

 
 
שבוע גלישה בטוחה: כ"ח שבט-ב' אדר א'
חמ"דיגיטלי
רצף המפגשים עם ילדי המנהיגות