יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.
ברכת המחמ"ד עם פתיחת האתר
קרא עוד...
חמ"דיגיטלי
לפניכם הצעה לרצף מפגשים עם ילדי המנהיגות: